2021-02-08 – Driftstörning, avbrott hos Svenska Stadsnät

Kunder via Svenska Stadsnät är påverkade av ett avbrott, felsökning och reparation pågår.

Preliminär klartid: 16,00

Information på Svenska Stadsnäts hemsida:https://svenskastadsnat.se/driftsinformation/