2021-06-09 – Planerat arbete

Affärsverken kommer att utföra en planerad servicekväll med start vid midnatt 00:00 den 9/6 och fram till kl 05:00 10/6.

Både privat och företagskunder kan påverkas.