Planerade arbeten

Karlshamn kommer att utföra planerade elarbeten på ett par av sina noder, detta kommer att påverka all trafik tillhörande dessa noder under de tider som arbetet utförs.

Planerade arbeten kommer att utföras på dessa områden mellan 00:00 – 03:00:

3/6 – Mörrum östra och västra.

10/6 – Rosenkällan

17/9 – Asarum