Eventuell driftstörning pga servicefönster 2022-10-12

SERVICEFÖNSTER – Affärsverken AO Kommunikation Stadsnät 12 Oktober 24:00 – 13 Oktober 05:00