Planerade arbeten

Karlshamn kommer att utföra planerade elarbeten på ett par av sina noder, detta kommer att påverka all trafik tillhörande dessa noder under de tider som arbetet utförs.

Planerade arbeten kommer att utföras på dessa områden mellan 00:00 – 03:00:

3/6 – Mörrum östra och västra.

10/6 – Rosenkällan

17/9 – Asarum

2021-06-09 – Planerat arbete

Affärsverken kommer att utföra en planerad servicekväll med start vid midnatt 00:00 den 9/6 och fram till kl 05:00 10/6.

Både privat och företagskunder kan påverkas.